Kunnen we uw issue management beter ondersteunen?


MaxCredible vraagt periodiek aan de gebruikers welke functionaliteiten gebruikt worden en of er behoefte is aan nieuwe of aangepaste functionaliteiten.
Zo kunnen we er voor zorgen dat MaxCredible blijft aansluiten op uw huidige en toekomstige behoeften.


 Zijn er bij u gebruikers die alleen van het issuemanagement in MaxCredible gebruik maken?

 Maakt u zelf issues aan in het systeem?

 Worden issues vanuit MaxCredible per mail aan 'niet' gebruikers toegewezen?

 Bewaakt u de tijdige oplossing van issues door mensen van andere afdelingen?

 Zijn er voldoende issuecategorieen om de verschillende oorzaken van late betaling te kenmerken?

 Zo niet, welke issuecategorieen mist u dan?

 Maakt u onder een issue taken aan voor u zelf of voor andere gebruikers van Maxcredible?

 Als u "taken toewijzen" gebruikt , heeft u dan genoeg aan de lijst met "standaard taken"?

 Zo niet, welke taken om toe te wijzen mist u dan?

 Maakt u gebruik van dynamische rapportages om inzicht te krijgen in (veel) voorkomende issues?