Terms and Conditions


The general terms & conditions of ICT Office apply to all the services offered by MaxCredible B.V. being those filed at the Registry of the District Court in The Hague.

Algemene actievoorwaarden voor door MaxCredible uitgeschreven promotionele (kortings)acties:

• Deelnemers kunnen maximaal 1 keer deelnemen aan een actie en/of gebruik maken van actiekortingen op producten en/of diensten van MaxCredible.
• Recht op deelname aan acties geldt niet in combinatie met andere door deelnemer genoten aanbiedingen, deelname aan lopende acties van MaxCredible of deelname aan acties in het verleden.
• MaxCredible behoudt zich het recht op deelname, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
• MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deelname.
• Op alle acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
• In gevallen waarin in de voorwaarden niet is voorzien, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
• Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de deelnemer hierover informeren.

 

Steek er boven uit met een VVCM opleiding. 50% korting bij aankoop van een MaxCredible licentie.


Wat kan het VVCM Credit Management Opleidingspakket voor u betekenen?


Wilt u een stap vooruit in uw loopbaan? De VVCM biedt drie gerenommeerde en hoog gewaardeerde opleidingen op het gebied van credit management:

Certified Credit Practitioner® (mbo+)
Certified Credit Controller® (ho)
Certified Credit Manager® (hbo+)


De opleidingen leiden u door het vakgebied heen, zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau. Alle drie zijn door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkend.

Voor nadere info ga naar opleidingen.vvcm.nl

Profiteer van het aanbod
Steek er boven uit met een VVCM  opleiding.  50% korting bij aankoop van een MaxCredible licentie.
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management