De dag van de taal, kunst en cultuur!

De dag van de taal, kunst en cultuur!

Automatiseer het proces zonder hoge investeringen


MaxCredible automatiseert het gehele credit management proces zonder hoge investeringen of onderhoudskosten

Bij aanschaf van een MaxCredible licentie, krijgt u een uitje met uw afdeling naar een museum naar keuze cadeau.

Veel bedrijven kunnen er boeken vol over schrijven, slecht creditmanagement kan een organisatie in de gevarenzone brengen. In veel gevallen hoeft het niet zover te komen indien tijdig de juiste maatregelen genomen worden.

Er zijn behoorlijk wat mogelijkheden voor creditmanagement afdelingen om risico’s te beperken en buiten de gevarenzone te blijven. Denk hierbij aan het slim inzetten van data analyse, automatisering van processen of inzet van ondersteunende tools, zoals MaxCredible. 

Communiceer gesegmenteerd met uw relaties. De ene klant wil via e-mail, post of telefoon geïnformeerd worden. Indien u communiceert met een niet preferent communicatiekanaal, is de kans groot dat uw boodschap niet aankomt of niet gelezen wordt. 

Looptijd tot 18-01-2020

Aanbieding Voorwaarden

Wat zijn uw voordelen met Maxcredible Customer Credit Management?

  • MaxCredible voorziet u van de nieuwe updates op kwartaalbasis. Deze zijn gratis.
  • De MaxCredible applicatie is beschikbaar als "native app" op Salesforce en integreert direct met al uw salesforce processen waaronder CRM.
  • Betrek andere afdelingen in het proces om disputen of klachten die betaling vertragen snel op te laten lossen door de mensen die dat vanuit hun functie kunnen doen. Bewaak zelf de tijdige oplossing en indentificeer en kwantificeer repeterende problemen.
  • De MaxCredible applicatie biedt u allesomvattend credit risk management.
  • Het is mogelijk toegang te verschaffen tot de MaxCredible applicatie voor partners.

50% sneller incasseren tegen 50% lagere kosten

Openstaande posten worden op factuur niveau volledig automatisch op basis van vooraf ingestelde criteria doorverwezen naar opvolgingsprofielen waarin multimediaal de debiteur aangezet wordt tot betaling.

AppExchange

Een selectie van onze klanten

Aanbevelingen

Fostered by