MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.


MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.

MaxCredible onderscheidt zich van andere aanbieders en laat zijn veren zien. In juni bij aankoop van MaxCredible licentie(s) een standaard inrichting voor 1 administratie gratis omdat we trots zijn op wat we bieden.

Met de innovatieve instalatie wizard kunt u zelf  snel en eenvoudig de inrichting op basis van uw creditmanagementbeleid invoeren en onderhouden. 

Start nu met MaxCredible, geef ons uw Credit Managementbeleid, en wij richten het systeem gratis voor u in. Een standaard inrichting voor 1 administratie twv 1600 euro  voor iedereen die voor 1 juli 2018 koopt.


Algemene Voorwaarden

 

Actievoorwaarden actie: 'MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor  Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.'

 • 'MaxCredible laat zijn veren zien: Hoofdsponsor  Credit Expo. Daarom in juni vast een setup kado.'(hierna: de actie) wordt uitgeschreven door: MaxCredible B.V. kantoorhoudende aan de Generaal Vetterstraat 82, 1059 BW te Amsterdam (hierna: MaxCredible).
 • Bij aankoop van een MaxCredible profesional licentie voor een nieuwe administratie heeft de klant recht op een implementatie met een waarde van 1600,00 euro mits uitgevoerd binnen 3 maanden na startdatum facturatie en voor 1 oktober 2018.
 • De actie loopt  gedurende de maand juni 2018.
 • De actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten van MaxCredible.
 • Een klant kan 1 keer deelnemen aan de actie.
 • De actie gaat in op het moment dat de eerste maand betaling van het abonnement ontvangen is.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met kortingen en/of andere acties en/of aanbiedingen van MaxCredible.
 • MaxCredible behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op enige (schade) vergoeding.
 • MaxCredible is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 • Deze actie is geldig alleen in Nederland
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • MaxCredible is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is, zal een besluit worden genomen door MaxCredible.
 • MaxCredible is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging de actie vroegtijdig te beëindigen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen, zonder in verband daarmee gehouden te zijn tot vergoeding van schade en/of kosten.
 • Indien er een substantiële vertraging in de levering optreedt, zal MaxCredible de klant hierover informeren.

Next Level Academy opleiding GRATIS bij MaxCredible licenties.Om altijd de beste Credit Management Strategie in te kunnen zetten heeft u kennis en middelen nodig. 


MaxCredible en Next Level Academy leveren de perfecte combinatie van kennis en systeem om

 • enerzijds het beleid te bepalen en 
 • anderzijds, met behulp van een wizard, het gekozen beleid om te zetten in een operationeel Credit Management Systeem

Ga naar opleidingsaanbod op de site

 

Next Level Academy opleiding GRATIS bij MaxCredible licenties.
Fostered by
Maxcredible Customer Credit Management